• کمپرسور یک وسیله است که وظیفه انتقال گاز سرد را در کولر بر عهده دارد و به نوعی قلب مجموعه نامیده می‌ شود. این قطعه از طریق تسمه به میل لنگ موتور خودرو متصل می شود و ماده سردی که در هنگام دمای گاز کم‌ از آن خارج می شود اواپراتور را نیز افزایش می‌ دهد. نکات مهمی که معمولا خودرو سازان باید به آن توجه کنند این است که باید اندازه کمپرسور ماشین و وزن آن متناسب با کلیت خودرو و کولر باشد.