• کندانسور کولر یا همان رادیاتور کولر خودرو، بخشی است که در آن گاز داغ‌شده کولر با هوای آزاد بیرون تبادل گرما کرده و دوباره خنک می‌شود. کثیفی و خرابی های پره‌های این قطعه، باعث عدم تبادل گرمایی صحیح آن شده و در نتیجه، اثر منفی در کارکرد کولر خواهد داشت.