• شیلنگ ها وسیله ای برای جریان روان کارها در سیستم های مختلف خودرو می باشد قطعات مورد نیاز خودروی خود را با اطمینان خاطر از اصل بودن کالا از فروشگاه car coler تهیه و نصب نمایید.