• فن کولر خودرو یکی از اجزای مهم در سیستم خنک کننده موتور است هدف اصلی این فن افزایش تدوال هوای خنک موتور رو سیستم خنک کننده ان می باشد این فن در بخش جلوی ماشین و در نزدیکی رادیاتور و شیرالات قرار دارد