گارانتی سلامت کالا

فروشنده:‌ کار کولر

  • فن اتوبوس گردش هوا را بر عهده دارد و با چرخش هوا خنکی را به شما اتقال می دهد