گارانتی سلامت کالا

فروشنده:‌ کار کولر

  • کمپرسور سیستم گاز کولر را به جریان می اندازد. وظیفه کمپرسور درسیستم کولر نقش قلب انسان را دارد.