گارانتی سلامت کالا

فروشنده:‌ کار کولر

  • اکسپنشن در سیستم کولر پاشیدن یا پودر کردن گاز می باشد. نقطه ی اول سرمای سیستم کولر می باشد.